Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

V pondělí 10. června 2019 se od 16 hodin konala schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. Rodiče získali základní informace o chodu školy a školní družiny.

Pokud jste se schůzky nemohli zúčastnit, můžete kontaktovat třídní učitelku Mgr. Zdeňku Gélovou mob. 777 822 069