Vyhlášení výtvarné a literární soutěže Voda pro život

Základní škola Opava, Šrámkova 4, přísp. org. vyhlašuje u příležitosti Světového dnevody  výtvarnou a literární soutěž pro žáky mateřských škol, základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií. Tématem  soutěže je Voda pro život.

Práce zasílejte do 15. května 2019 na adresu: ZŠ Šrámkova, Šrámkova 4, Opava 5, 74705, obálku označte názvem „SOUTĚŽ“. Registrační karta prací – viz příloha.

Těšíme se na Vaše práce!

Mgr. Jana Chrásková – hlavní koordinátor soutěže, tel 605 908 804,

 e-mail –  jana.chraskova@skola-opava.cz