Výsadba stromů na sv. Anně v Opavě

V pátek 2. listopadu byl ve znamení výsadby stromů. Žáci druhého stupně naší školy se zapojili do tradičního sázení stromů a keřů poblíž kapličky u sv. Anny v Opavě. Za krásného slunečného počasí vysadili na 40 mladých stromků a keřů, které poslouží jako hnízdiště ptáků a útočiště pro drobnou zvěř.

Ekotým listopad 2018