Příroda naše kamarádka – Ozdravný pobyt žáků

V týdnu od 8. 10. do 12. 10. a od 15. 10. do 19. 10.  2018 byl realizován ozdravný pobyt s názvem Příroda, naše kamarádka, pro žáky 1. a 2. stupně naší ZŠ. Pobytu se zúčastnilo 140 žáků. Žáci navštívili  krásné prostředí  CHKO Jeseníky v obci Malá Morávka, zde byli ubytováni na chatě Zátiší. Počasí bylo překrásné, a děti se během pobytu seznámily s naučnou stezkou Velká kotlina, poznaly historii obce Malá Morávka, naučily se základy o ochraně přírody, seznámily se s biodiverzitou Jeseníků, navštívily Karlovu Studánku, shlédly vodopády řeky Opavy a vyšplhaly na horu Praděd. Součástí pětidenního ozdravného pobytu byl environmentální výukový program, zajištěný kvalifikovanými lektory.

J.Ch.