Projekt KOČIČÍ ZAHRADA

Žáci II. A se zapojili do celoročního projektu. Cílem je rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost třídy, budovat pocit sounáležitosti mezi spolužáky i vytvářet zdravé klima ve třídě. Umožňuje také žákům bezpečně projevit své názory, pocity a zážitky.

Zpracovala: Mgr. Jarmila Straková – TU

Jak jsme šikovní druháci dokumentují následující záběry z výzdoby naší třídy.