Čtyřboj ŠD

Poslední květnový den se konal Lehkoatletický čtyřboj ŠD okresu Opava. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – běh na 50 m, hod míčkem, skok z místa a běh na 250 m (1. – 2. třída) nebo 500 m (3. – 4. třída). Výsledky ze všech disciplín se sčítaly a výsledná hodnota se pak promítla do  konečného hodnocení. Za naši družinu nastoupilo početné družstvo zastoupené chlapci i děvčaty v každé kategorii. V chlapecké kategorii 1. tříd jsme obsadili 1. místo. Velká gratulace :-).

Vladislava Feilhauerová