Dopravní soutěž

V měsíci květnu proběhla Dopravní soutěž mladých cyklistů v Malých Hošticích pod patronátem Magistrátu města Opava. Této akci předcházelo školní kolo, do kterého se zapojilo celkem 57 žáků čtvrtých až devátých tříd. Osm nejlepších účastníků školního kola reprezentovalo naši školu v kategorii 10 – 12 let a 12 – 16 let v následujících disciplínách – jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti, poskytování 1. pomoci, práce se slepou mapou a test ze znalostí pravidel silničního provozu.

Vladislava Feilhauerová