Naši žáci tancovali v MŠ Šrámkova

Děvčata z TO Opava se svými kamarády ze ZŠ Opava Šrámkova zahájili Den Země v MŠ Šrámkova. Děti zatancovaly rytmické sestavy s pompony a společně účastníky zapojili do tance o zvířatech.

Den Země začal zvesela a ke zdárnému průběhu přispělo i krásné počasí a úsměvy dětí.