Nohejbal

Ve čtvrtek 21. března proběhl další sportovní turnaj ŠK, a to v nohejbalu. Losované týmy, každý hraje s každým, spousta zábavy a hodně sportu, to je oč tu běží. Nejlepšími hráči se stal Žiga M., Dak O. a Dak R. Vítězům blahopřejeme a těšíme se na další akci😊.              

Vladislava Feilhauerová