Šrámkohraní 2024

Při prvním setkání dětí a rodičů v naší škole jsme společně vyráběli z keramické hlíny, procvičili obrázky – jednotažky při grafických cvicích na velkých balících papírech. Děti si zazpívaly a zahrály na bubny a rodiče se dověděli, jaké obory nabízí na naší škole Základní umělecká škola.

Při druhém setkání, tematicky zaměřeném na hrátky s jazyky a sportovní cvičení, se děti a rodiče rozdělili – děti nacvičili taneček s anglickou písničkou a plnily úlohy na interaktivní tabuli a magic boxu. Rodiče byli provedeni celou školou a v místnostech odborných učeben plnili připravené úkoly – zmatení jazyků v jazykové učebně, stavba dřevěné pyramidy v dílnách, chemický „výbušný“ pokus v učebně fyziky a chemie a interaktivní poznávání lidských kostí s latinskými názvy v přírodovědné učebně. Děti se s rodiči na konci programu opět setkali a společně sestavili závěrečné únikové heslo z písmen, které za splněné úkoly dostávali.

První setkání – 12. 2.

Druhé setkání – 26. 2.

Třetí setkání – 18. 3.