Kariérové poradenství: Workshop, Veletrh povolání a prezentace škol

Pro naše deváťáky jsme v tomto týdnu připravili několik akcí, které jim usnadní rozhodování o budoucí kariéře. Kromě prezentací dvou středních škol si žáci obou devítek užili pondělní workshop kariérové poradkyně Marie Mitzové. „V obou třídách vládla dobrá atmosféra, děti umí spolupracovat, bylo vidět, že jsou k tomu vedené,“ zhodnotila akci externí lektorka. „Bylo to zaměřeno na rozvoj soft skills, což je určitě užitečné, lektorka naši třídu hodně chválila, měli jsme vyřešit určitý problém a přišli jsme na to hned ve druhém kole,“ doplnil jeden z deváťáků. „Ano, byl to rekord,“ potvrdila lektorka.

Ve čtvrtek jsme sbírali informace na Veletrhu povolání, do školy jsme se vraceli v mírném dešti se spoustou letáků a s hlavou plnou plánů.