Třídíme! Sedmáci na exkurzi

V rámci oslav Dne Země se 7.B vypravila na exkurzi do Třídírny odpadů na Těšínské ulici.

Dozvěděli jsme se vše o třídění plastů a jeho dalším zpracování.

7.B a Eva Halfarová