Holky pod vedením profesionálních tanečníků

Dívky s tanečním nadáním z vyššího i nižšího stupně se ve čtvrtek 23. 2. zúčastnily tanečního workshopu, který  připravilo Národní divadlo moravskoslezské při příležitosti premiéry baletu Hora. Autorem díla je světoznámý Ohad Naharim, který je jednou z nejvýznamnějších osobností svoučasné světové umělecké scény. Třináct žákyň si pod vedením anglicky mluvících členů baletního souboru vyzkoušelo část taneční choreografie. Holky byly nadšené: „Bylo to super, šlo mi to dobře, angličtině jsem z větší části rozuměla,“ uvedla jedna z účastnic z vyššího stupně. Na závěr se dívky tanečníků anglicky ptaly na denní režim a na to, jaké mají vzdělání. Těšíme se na další spolupráci divadlem.