DĚTI OPAVSKÝCH ŠKOL ÚSPĚŠNÉ V PRAZE

Na základní škole Šrámkova v Opavě vznikly hromadné skladby pro Všesokolský slet 2024. Děti se podílely na přípravě skladeb autorky Daniely Kurečkové pro mladší žactvo – Sokolhraní a starší žactvo – Fitness. Obě hromadné koedukované skladby nacvičili žáci školy, připravili metodická videa a nafotili jednotlivé cviky k popisu.

Ke společnému slavnostnímu předvedení skladeb 26. listopadu 2022 v Praze se k ZŠ Šrámkova přidaly Středisko volného času,  ZŠ Slavkov, ZŠ Englišova, ZŠ Kylešovice, ZŠ Bolatice. Z Opavy tak vyjel společně 200 dětí se svými pedagogy s nacvičenými skladbami Sokolhraní a Fitness. Děti si vedly výborně. Hlavně díky svým učitelům, kterým patří velký dík, že se do nácviku zapojili.

Samotný nácvik probíhal od září do listopadu. Skladby jsou koedukované, do tréninku se zapojili chlapci i děvčata od 7 – 16 let. Reprezentace 200 dětí z Opavy byla oceněna při obou vystoupeních velkým potleskem. Děti si prošly Prahu, užily si cestu vlaky i autobusy, ale odvezly si nové zážitky ze společného vystoupení.

Mladší děti cvičily s molitanovými rozkládacími kostkami, které využívaly ke stavbám, atletické i gymnastické průpravě. Skladba tematicky navazuje na pracovní sešity, učitelé mohou učení propojit s nácvikem skladby a se svými dětmi se zapojit v roce 2024 do nácviku hromadné skladby a vystoupení v Praze.

Starší žáci cvičili na přenosných bradlech a děvčata využily tanec s pompony. Silová i akrobatická cvičení, ale hlavně společné cvičení děvčat a chlapců mohou učitelé opět využít ke zlepšení sportovní zdatnosti žáků.

Všestranné sportování na ZŠ Šrámkově podporuje Česká obec sokolská. Kolektiv učitelů, Jana Hopjanová Chrásková, Jiří Hromada, Daniela Kurečková, pracuje na publikacích pro učitele, kteří chtějí na prvním stupni propojit tělesnou výchovu s ostatními předměty. Vzniká zde projekt SOKOLHRANÍ, který poskytne zájemcům z řad učitelů a dětem motivační pracovní sešity, které je během roku provedou všestranným sportováním  a učením. Každý rok na prvním stupni je tematicky zaměřen, nabízí individuální i skupinovou práci. Sešity vydává ČOS, zájemci se mohou obrátit ke zprostředkování na naši školu: www.skola-opava.cz.  

Na škole se děti věnují mnoha sportovním disciplínám, pořádáme pohybové aktivity. BE ACTIVE – Sokol v pohybu – akce provedla děti orientačním závodem i pohádkovou cestou za pokladem, nabízíme online turistické výzvy, připravujeme hudebně pohybovou pohádku, spolupracujeme s mateřskou školou i ZUŠ s.r.o. Krnov.

Daniela Kurečková