Sokolská všestrannost na ZŠ Šrámkova

Děti naší školy se podílely na přípravě skladeb autorky Daniely Kurečkové pro mladší žactvo – Sokolhraní a starší žactvo – Fitness. Obě hromadné koedukované skladby nacvičili žáci školy, připravili metodická videa a nafotili jednotlivé cviky k popisu. Pravidelně se scházejí v tělocvičně a skladby trénují.

Mladší děti cvičí s molitanovými rozkládacími kostkami, které využívají ke stavbám, atletické i gymnastické průpravě. Na naší škole cvičí tuto skladbu 30 dětí.

Starší žáci cvičí na přenosných bradlech a děvčata tančí s pompony. Silová i akrobatická cvičení, ale hlavně společné cvičení děvčat a chlapců slouží ke zlepšení sportovní zdatnosti žáků a také jejich dobré náladě.

Ke společnému slavnostnímu předvedení skladeb 26. listopadu 2022 v Praze se k ZŠ Šrámkova přidaly i další školy a kluby, proto nás vycestuje asi 230. Z naší školy odjede na vystoupení 70 dětí se svými učiteli.