Badatelské dobrodružství pokračuje

Také v tomto školním roce pokračuje kroužek s názvem Badatelské dobrodružství. Šikovné děti se zájmem o přírodu budou bádat, zkoumat, dělat pokusy z oboru biologie, přírodopisu.

V úvodních hodinách se učíme pracovat s mikroskopem.

Eva Halfarová