Nejlepší v celostátní soutěži

Žáci naší školy se zúčastnili celostátní výtvarné soutěže Svět očima dětí pořádané Ministerstvem vnitra ČR.  Letošní 19. ročník soutěže provázela dvě témata: Pro žáky 1. stupně ZŠ to byly státní symboly ČR a pro druhý stupeň velmi nelehké téma a to šikana. Soutěže se zúčastnilo neuvěřitelných 2155 a zapojilo se celkem 478 škol. Záštitu nad soutěží převzal ministr vnitra Vít Rakušan.

Naše žákyně 5.B Vendula Krkošková, Natálie Uvírová a Kateřina Chytilová vymodelovaly do soutěže sádrový reliéf znázorňující pečeť České republiky, za nějž obdrželi první místo v kategorii 1. stupeň ZŠ.

Felicitas Výtisková z 8. B zaujala porotu svou grafikou s názvem Stop šikaně a ta její práci ocenila taktéž prvním místem v kategorii 2. stupeň ZŠ.

Ocenění za své práce si žákyně převzaly v Praze dne 10. 9. 2022.

Jana Chrásková