Organizace prvních dnů školního roku 2022/2023

Milí žáci, vážení rodiče,

ve čtvrtek 1. 9. 2022 proběhne zahájení školního roku ve třídách (8:00-9:00). Vzhledem k tomu, že jsme v rámci budovy stěhovali třídy I. stupně do jiného pavilonu, je povolena toho dne přítomnost zákonných zástupců žáků 1.-5. tříd.

V pátek 2. 9. až úterý 6. 9. – třídnické práce do 11:45 na I. stupni, do 12:40 na II. stupni. 

Od středy 7. 9. již výuka dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování.   

Těšíme se na Vás!