Mladý technik – květen 2022

Blokové programování Robomise a Scratch jr.

Činnost v kroužku:

  • Žáci blokově programují v aplikacích Robomise a Scratch jr.

Reflexe:

  • Žáci se již dříve s blokovým programováním setkali. Žáci rozšiřovali své znalosti a dovednosti v programu Scratch, ve kterém se také konají programátorské soutěže dětí – společně jsme prošli vzorová zadání a žáci si práci na „soutěžním“ projektu vyzkoušeli. Nadšení jednoho žáka vedlo k podání přihlášky na soutěž v programování. Někteří žáci také využili programování v blocích zábavnou formou edukačních her a snažili se dojít do vyšších úrovní. V budoucnu využijeme programování ve Scratch pro ovládání robotických strojů InO-Botů.

Čištění a údržba 3D tiskáren a příprava tisku

Činnost v kroužku:

  • Žáci se učí starat o technické zařízení – 3D tiskárnu.

Reflexe:

  • V tiskárně jsme vyměnili tiskovou trysku a bylo potřeba tiskárnu opět vyčistit a nachystat k provozu – zejména ji správně nakonfigurovat. Žáci už z dřívějška se spuštěním tiskárny zkušenost měli, a znalosti byly rozšířeny o technickou údržbu pohyblivých částí tiskárny. Žáci strojovým olejem promazali pohyblivé části – museli být pečlivý, aby olej nekápl na jiné části, zejména museli chránit elektrotechnické prvky. Po promazání bylo potřeba důkladně očistit tiskovou plochu, aby se materiál z plochy při tisku neodděloval. Žáci se dozvěděli o vlastnostech lihu, izopropanolu i acetonu a jejich účinků na plastový materiál s ohledem na bezpečné zacházení. Na závěr žáci tiskárnu nově úspěšně zkalibrovali, aby byla opět připravena pro tisknutí modelů.

3D modelování a tisk

Činnost v kroužku:

  • Žáci si upravují 3D modely pro tisk. Vybraný model pomocí SW v počítači upraví za pomoci rozšířených funkcí SW – zejména přidání vynucených podpěr u modelu, aby byl tiknutelný a uloží na SD kartu. Žáci se zaměřují zejména na vrstvení modelu a využití tiskových podpěr, zvláště těch uživatelem vynucených, optimalizují detaily modelu pro optimální časovou náročnost tisku zohlední spotřebovaný materiál pro tisk. Žáci využijí všech dusud získaných dovedností a rozšíří si je.

Reflexe:

  • Žáci se na vybraných modelech snažili zohlednit časovou náročnost tisku tak, aby doba nepřekročila stanovený limit dvou hodin. Předtiková příprava byla velice důležitá a bylo nutné žáky motivovat pro pečlivou přípravu modelu a formovat jejich představivost a přehled o procesu tisku – bylo důležité pečlivě model prohlédnout a v detailech nastavit generování podpěr tak, aby tisk netrval příliš dlouho, ale aby výsledný model neobsahoval deformace. Žáci si také uvědomovali budoucí velikost objektu, představit si museli objekt v centimetrech, přestože SW zobrazuje model v milimetrech – ty nejsou malým dětem tak vlastní. Výsledek však dopadl skvěle a vložené úsilí mělo kýžený efekt.