Deutsch ist super!

Ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě jsme se v úterý 19. dubna sešli k akci na podporu německého jazyka s názvem Deutsch ist super. Žáci sedmých tříd si vyzkoušeli různé jazykovědné aktivity, díky nimž měli možnost si vyzkoušet, že němčina může být velmi zábavná a že spoustu výrazů, které původně pocházejí z němčiny, už vlastně znají. Někteří z nich se dokonce přiklonili k výběru němčiny jako druhého cizího jazyka.