Mladý technik – březen 2022

3D modelování a tisk

Činnost v kroužku:

  • Žáci si připraví 3D modely pro tisk. Vybraný model pomocí SW v počítači upraví a uloží na SD kartu. Žáci se zaměřují zejména na vrstvení modelu a využití tiskových podpěr, optimalizují detaily modelu pro optimální časovou náročnost tisku zohlední spotřebovaný materiál pro tisk.

Reflexe:

  • Žáci využili již získané dovednosti s prací s 3D modely a 3D tiskárnou. Vyhledali a upravili si modely pro 3D tisk, hodnotili náročnost tisku vybraných modelů a čas potřebný k vytištění modelu. Žáci mezi sebou diskutovali a pomáhali si při řešení a optimalizování modelu před samotným tiskem.

Blockly games – kódování v blocích

Činnost v kroužku:

  • Žáci si na počítači/tabletu otevřou aplikaci blockly games a vyzkouší si blokové programování zábavnou formou – od jednodušších zadání postupně budou řešit složitější postupy.

Reflexe:

  • Žáci se rychle v prostředí blockly games zorientovali a po pochopení jednotlivých funkcí bloků zkoušeli vyřešit různými metodami zadaný úkol (projít cestu od začátku do konce v určitém maximálním počtu programovacích kroků). Žáci si různé varianty algoritmů vyzkoušeli a na řešení spolupracovali. Týmová práce vedla k cíli.

Elektrotechnická stavebnice

Činnost v kroužku:

  • Žáci se seznámí s elektrotechnickou stavebnicí a vyzkouší si jednoduchá zapojení obvodu s elektrotechnickými prvky (motorky, žárovky, led diody).

Reflexe:

  • Většina žáků se s elektrotechnikou stavebnicí setkala poprvé. Vysvětlili jsme si jednotlivé části a základy elektrického obvodu a proudění elektrického proudu. Žáci si vyzkoušeli při nízkém napětí zapojit elektrický obvod a poté sami navrhly zapojení s různými elektronickými prvky – zkoumali motorek, typy LED diod a žárovek. Největší nadšení bylo při zjištění, že se žárovka rozvítila nebo se motor začal otáčet.

Elektrotechnické zapojení na 3D tiskárně

Činnost v kroužku:

  • Žáci si podle návodu připraví plán na sestavení dalších částí rozestavené 3D tiskárny. Sestaví elektrotechnické části a pokusí se správně zapojit potřebné dráty.

Reflexe:

  • Žáci podle návodu na webových stránkách připravovali další kroky při sestavování 3D tiskárny. Kostra již z dřívějška byla sestavená a zbývala elektrotechnická část. Byla potřeba apelovat nejen na opatrnost při manipulaci s elektrotechnickými deskami a zapojení jednotlivých kabelů, ale hlavně na mnohonásobnou kontrolu při výběru a montování správných dílků. Důraz byl kladen na pečlivost a proto se ještě 3D tiskárnu nepodařilo zcela sestavit. Ale velký pokrok již žáci vnímají.

3D modelování a předtisková příprava

Činnost v kroužku:

  • Žáci si navrhnou vlastní model pro 3D tisk a vyhodnotí jeho „tisknutelnost“ – navrhnou řešení úprav před tiskem a pokusí se model připravit na tisk.

Reflexe:

  • Žáci již využili nabyté dovednosti při práci s 3D modely a při úpravě před tiskem již sami hodnotili, ve kterých bodech modelu je potřeba doplnit podpěry nebo jiné stabilizační prvky. Také již prvotní analýzou hodnotili, zda je model vhodný pro tisk v určené poloze. S finalizací modelu pro tisk ještě potřebují žáci pomoc, jelikož je v programu potřeba projít mnoho nastavení, kde ještě žáci nemají jistotu.

Mgr. Jiří Hromada