Preventivní program na téma ALKOHOL

V rámci primární prevence proběhla v 8. ročníku interaktivní beseda na téma Alkohol. Cílem besedy
bylo představit rizika související s užíváním alkoholu.

Beseda byla realizována v rámci primární prevence odborníky v oblasti podpory zdraví Zdravotního
ústavu v Ostravě.

Eva Halfarová, školní metodik prevence