Mladý technik – únor 2022

OzoBot – programování pomocí mobilní aplikace

Činnost v kroužku:

  • Programování OzoBotů probíhá pomocí mobilní aplikace, žáci mají za úkol OzoBota zkalibrovat a v aplikaci na mobilním zařízení kreslit robotovi čáry, vkládat příkazy

Reflexe:

  • Žákům se vytváření dráhy pro OzoBota dařila. Potíže přicházely v momentě, kdy žáci vložili příkaz do místa, kde jej robot nemohl senzory správně přečíst. Žáci museli vyhodnotit danou dráhu a opravit ji tak, aby robot příkaz vždy správně přečetl.

OzoBot – programování pomocí iPadů

Činnost v kroužku:

  • Programování OzoBotů probíhá pomocí mobilní aplikace, žáci mají za úkol OzoBota zkalibrovat a v aplikaci na iPadu robotovi vkládat příkazy tak, aby úspěšně splnil předdefinovanou úlohu.

Reflexe:

  • Žáci již s OzoBoty zkušenost mají a tak na iPadu v aplikaci se pokoušeli procházet dané úkoly s robotem – od nejlehčích úrovní. Společně pak žáci hodnotili úlohy a komentovali si navzájem svá řešení dané úlohy a úrovně.