Informace ŠD

1) V pátek 4. 2. 2022 jsou pololetní prázdniny. V případě zájmu o ŠD kontaktujte vychovatele/ku do pátku 28. 1. 2022.

2) Úhrada za zájmové vzdělávání ve ŠD na 2. pololetí školního roku je 450,- Kč. Platbu proveďte v odděleních ŠD do 16. 3. 2022.

3) Jarní prázdniny 21. – 25. 2. 2022 zajišťuje ŠD při ZŠ Ochranova. V případě zájmu o ŠD kontaktujte vychovatele/ku do čtvrtka 3. 2. 2022.                                                                                              

Vladislava Feilhauerová, vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK