Sletové skladby Fitness a Sokolhraní

V Opavě vznikají dvě nové sletové skladby FITNESS a SOKOLHRANÍ. Na obou choreografiích spolupracují děti Centra a podílejí se tak na vzniku koedukovaných skladeb pro mladší a starší žactvo. Děti absolvovaly sportovní soustředění, na kterém připravily první pohybovou skladbu

FITNESS – skladba připravena v základním provedení, pracovní video připraveno ke konzultacím. Spolupráce s firmou Jipast při zkoušení bradel, další spolupráce s firmou CheerTwirl při volbě barev a velikosti pomponů a firmou NORD servis při šití kostýmů. Vzorky odeslány na ČOS. Hudba po domluvě se Zdeňkem Bartákem připravena. V současné době pracujeme na úpravě a popisu choreografie. Dětem se skladba líbí, cvičí ji rády.

SOKOLHRANÍ – koedukovaná skladba pro mladší žactvo je ve fázi přípravy. Skladba bude složena na autorskou hudbu Michala Worka, který s autorkou úzce spolupracuje na jednotlivých částech. Další spolupráce s textařem Vladym Grycem probíhá, oba autoři velmi aktivní, výborně spolupracují, autorka velmi spokojena s výsledky spolupráce. Složitější výběr nářadí byl dokončen, firma Jipast výborně  a operativně řešila nové a nové požadavky, skvělá spolupráce i výsledný produkt – rozkládací kostka. Návrh oblečení firmy NORD servis zaslán na ČOS. Děti spolupracují na tvorbě prvků a vazeb do skladby.

Vladislava Feilhauerová