Badatelské dobrodružství

V nové přírodopisné učebně se každou středu scházejí žáci, kteří mají zájem o přírodu a bádání. V kroužku nazvaném Badatelské dobrodružství děláme pokusy, mikroskopujeme, zabýváme se také ekologickými tématy,jako je např.znečištění ovzduší…Zkoušíme také,jak fungují nové pomůcky, které nám umožňují zkoušet další zajímavé pokusy.

Eva Halfarová