Házej jako Bára

Házej jako Bára je soutěž v hodu do dálky pro žáky základních škol okresu Opava, do které se naše škola zapojuje již pátým rokem. Vzít tenisový míček do ruky a hodit do největší dálky jsme trénovali během měsíce září v hodinách tělocviku. Celkem se zapojilo 762 žáků z devíti základních škol. Naši školu reprezentovalo 127 děvčat a chlapců 1. – 8. tříd.

Soutěž byla vyhodnocována na úrovni jednotlivců i škol. Do soutěže škol se započítávalo deset nejlepších hodů z každého ročníku. S 1383 metry jsme se umístili na skvělém 2. místě.

V soutěži jednotlivců jsme posbírali devět umístění na prvních třech místech.

ročník 2006

  1. místo M. Čermáková z 8.B

ročník 2007

  1. místo N. Schrӧterová z 8.B
  2. místo A. Chytilová z 8.B
  3. místo S. Pendzichová z 8.A

K. Sopúchová z 8.A

ročník 2009

  1. místo M. Juřicová z 7.A

ročník 2010

  1. místo E. Schrӧterová z 5.A

ročník 2011

  1. místo R. Chmel z 4. B

V. Chalupa z 4.A

Všem výhercům blahopřejeme a všem zúčastněným sportovcům děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

V. Feilhauerová