Podzim ve znamení prevence

V rámci primární prevence proběhla v 7. ročníku interaktivní beseda na téma kouření. Cílem besedy bylo představit rizika související s kouřením a motivovat k rozhodnutí nekouřit.

Beseda byla realizována v rámci primární prevence odborníky v oblasti podpory zdraví Zdravotního ústavu v Ostravě.

Eva Halfarová, školní metodik prevence