Kukuřičáci: Adaptační dopoledne 6. tříd

V pondělí 27. 9. se třídy 6. A a 6. B v rámci upevňování vztahů po distanční výuce a poznávání nových kamarádů ve třídním kolektivu zúčastnily adaptačního dopoledne s tajným výletem.

Hned ráno se žáci sešli ve svých třídách a snažili se podle indicií a křížovky přijít na to, kam vlastně jdeme. Podařilo se odhalit, že cílem výpravy je kukuřičné bludiště.

Nejdříve nás lehce zaskočilo počasí, které připravilo mlhu hustou, že by se dala krájet, a trochu jsme se obávali, abychom se v bludišti opravdu neztratili.

Po příchodu na místo děti obdržely kartičky, tužky a šlo se do bludiště plnit úkoly. Všem se podařilo najít tajenku a byli odměněni drobnými cenami a plackou „Kukuřičáků“.

I cestou zpět jsme se dobře bavili, povídali si vtipy, dozvídali se zajímavé novinky o kamarádech a celou akci zhodnotili jako velmi zdařilou.

Žáci 6. A a 6. B, Mgr. E. Halfarová, Mgr. A. Wagnerová a M. Caletková