Naše další krásné úspěchy v soutěžích

Úžasné 3. místo z přírodovědné soutěže Zlatý list

Dne 8.5. 2021 proběhlo on-line krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Naše družstvo ve složení – Bára Strojná, Robert Hopjan, Karolína Müllerová, Jasmin Adamčiková, Antonie Pavlíčková a Renata Černínová z 8.A třídy vybojovalo nádherné 3. místo.

Gratulujeme!

Boj s pandemií – Hrdinové dnešní doby – výtvarný projekt a náš úspěch

Univerzita Karlova, Slovenský inštitút v Prahe, Česká centra a spolek W&ART z. s. v partnerství se Svazem měst a obcí České republiky a se záštitou předsedy Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Radka Vondráčka a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Roberta Plagy, vyhlásili tříetapovou československou výtvarnou přehlídku s názvem ”BOJ S PANDEMIÍ” k uctění těch, kteří v každodenním životě dělali a dělají maximum, případně obětovali své zdraví a v některých případech i životy pro to, aby dopady celosvětové pandemie byly pro občany naší země co nejmenší.

Děti ze základních škol, studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol v České a Slovenské republice, ale i individuální zájemci, se zapojily a tvořily díla na zadání:

“NAŠI DNEŠNÍ HRDINOVÉ” nebo “JAK TO VIDÍM A CÍTÍM JÁ”

Ti nejúspěšnější budou oceněni a jejich díla budou představena na výstavách BOJ S PANDEMIÍ nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Hlavním cílem výtvarné přehlídky je dát impuls mladým lidem, ale i dalším umělcům, k zamyšlení nad vlnou pomoci potřebným lidem v regionech, či nad dramatickými situacemi při záchraně zdraví a životů.

Za naši školu se zapojily děti z 6.A, 5.A, 8.A. Do republikového kola byly za Moravskoslezský kraj vybrány práce: Roberta Hopjana z 8.A, Lucie Švrčinové z 5.A a Báry Strojné z 8.A. Práce budou dále hodnoceny na národním kole v Praze.

Gratulujeme!!!

Úspěch v mezinárodním projektu Evropa ve škole – národní kolo

„Evropa ve škole“, literární a výtvarná soutěž, jejíhož letošního ročníku jsme se navzdory nepříznivé pandemické situaci účastnili, má své vítěze i na naší škole. Ústřední téma soutěže znělo „Digitalizace v Evropě: Digitální EU a Ty?“ a obsahovalo ještě další tematické okruhy, z nichž si žáci volili dle svého výběru např. historie hraček, umělá inteligence, co četly naše babičky…

V krajském kole její výtvarné a literární části soutěžily 3 práce našich žáků, všechny byly oceněny a i postoupily do celostátního kola!

V celostátním kole ve výtvarné části získala Zuzana Švrčinová z 6.A – Čestné uznání za výtvarnou práci, Robert Hopjan z 8.A pak získal takz. Cenu. V národním kole se již neudělují místa, ale nejvyšším oceněním je takzv. „Cena“.

Ve výtvarné části soutěže získala v národním kole čestné uznání Nikol Schröterová.

Vítězům gratulujeme!!!!!

Velký úspěch našich žáků v soutěži Požární ochrana očima dětí

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo již 47. ročník literárně – výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. V této soutěži zaznamenali žáci naší školy obrovský úspěch a to nejen ve výtvarné části, ale i v části výtvarné. Práce našich žáků se umístily na předních místech nejen v okresním kole, ale i v kole krajském.

Výtvarná část: Okresní kolo – 1.místo Martina Wagnerová 7.B, 2. místo Natali Fischerová 7.B

Krajské kolo: 1. místo Robert Hopjan 8.A, 2. místo Bára Strojná 8.A

Literární část: Okresní kolo: 1. místo Ondřej Plachetka 6.B, 2. místo Monika Hloušková 6.A

Krajské kolo: 1. místo Monika Hloušková 6.A, 2. místo Ondřej Plachetka 6.B

Slavnostní předávání ocenění proběhlo 17.6. v Dolních Životicích.

Vítězům gratulujeme!!!!!

Výtvarná soutěž Pojmenuj si svůj autobus

Dopravní podnik města Opavy vyhlásil soutěž o nejzdařilejší obrázek na nový trolejbus města Opavy. Soutěže se zúčastnilo přes 300 dětí a bylo vybráno 5 nejzdařilejších obrázků. Jedním z vybraných je i dílo naší Zuzany Švrčinové z 6.A. Na cenu poroty byl pak nominován obrázek Robina Šulíka ze stejné třídy.

Gratulujeme!