POLYTECHNICKÉ ODPOLEDNE ve školním klubu

Ve dnech 10. 6. a 14. 6. proběhly projektové dny ve školním klubu s názvem „Polytechnické odpoledne – práce se dřevem“.

Děti vytvářely dřevěnou bedýnku z předem připravených dílů, které musely opracovat ve školní dílně pod vedením zkušeného odborníka Mgr. Jana Helise.

Výrobky se žákům povedly na výbornou a odměnou jim byl, krom samotné bedýnky, také příjemný odpolední zážitek a pocit z dobře odvedené vlastnoruční práce, který je k nezaplacení!

Rozvoj logického myšlení – ZŠ Šrámkova Opava (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012911)