Získali jsme 3D tiskárnu za úspěšný projekt

V lednu letošního roku se žáci z předmětu Technika a robotika, pod vedením Mgr. Jiřího Hromady, zapojili do projektu Průša pro školy. Cílem programu bylo během tří měsíců vymyslet a vypracovat, s využitím 3D tisku, vlastní projekt, který se stane součástí globální databáze školních projektů. Celý proces a práce na projektu s názvem „3D modely známých světových staveb“ museli žáci zvládnout řešit distančně za pomoci online nástrojů a o závěrečné tisknutí 3D modelů se postaral vyučující.

Žáci nejdříve prostudovali 3D modelovací programy a vyzkoušeli si práci s 3D modelováním pomocí počítače, poté byl na online meetingu navrhnut komplexní vzdělávací projekt s využitím 3D tiskárny – známé světové stavby umístěné do „slepé“ mapy. Žáci vyhledali základní informace o známých světových stavbách a zpracovali je do sdíleného elektronického dokumentu. Na portálech s 3D modely byly nalezeny hotové modely, případně je žáci mohli sami vymodelovat, a upraveny do formátu pro tisk. Postupně jsme vytiskli prototypy staveb a umístili jsme je s jejich popisky do mapy světa.

Na základě zpracovaného projektu a jeho kompletní dokumentace získala škola zdarma 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3S+ kit. Tiskárnu ve formě stavebnice pomáhal během distanční výuky stavět náš šikovný vychovatel ŠD Lukáš Polák.

Gratulace a díky všem zúčasněním žákům – autorům:

Sebastián Benek, Jakub Král, Patrik Král, Simon Kulička, Jan Lindovský, Nela Mužíková, Ondřej Plachetka, Adam Schablický, Zuzana Švrčinová, Petr Weimann, Jan Zálešák, Nikolas Chřibek, Jakub Lhotský

Mgr. Jiří Hromada – předmět Technika a robotika