Cyklák + škola v přírodě – Jánské Koupele: 2. den

Sluníčko svítilo od rána a všichni se usmívali celý den. Cyklisté najeli další kilometry a chodci navštívili Zoopark, kde se nám velmi líbilo. Vyzkoušeli jsme si střelbu a lezeckou stěnu. Zahráli si šachy, florbálek, vybíjenou a další zábavné hry. Večer jsme opékali buřty a zazpívali si písničky u táboráku. Den dětí jsme si všichni skvěle užili 😊.