Maškarní karneval ve školní družině

V pátek 26. 2. 2021 se ve 2. oddělení školní družiny pořádal Maškarní karneval. Žáci si ve
svých maskách vyzkoušeli nejrůznější karnevalové hry, tance a karnevalový průvod. Akce se
velmi vydařila a my už se opět těšíme na další rok. 

Veronika Davídková