Projekt Komenský do tříd!

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského je garantem a koordinátorem Národních oslav výročí J. A. Komenského 2020–2022. Při této příležitosti vyhlásila soutěžní kampaň „Komenský do tříd!“. Součástí Národních oslav je také výstava Comenius 1592–1670, kterou připravuje Moravské zemské muzeum v Jízdárně Pražského hradu, kde budou prezentována díla ze soutěžního projektu „Komenský do tříd!“, a to elektronickou formou.

Náš příspěvek do projektu:

Na tvorbě obrazu Jana A. Komenského se podílelo všech 24 dětí ze třídy 5. A. S tvorbou obrazu jsme začali před Vánoci. Nejprve jsme si pověděli, kdo Komenský byl a jaké výročí si připomínáme. Děti napadlo udělat velký obraz do naší třídy. Abychom portrét zvětšili, použili jsme starou uměleckou metodu pravoúhlé sítě, tak se mi také podařilo zapojit do práce všechny děti. Každé dítě nebo dvojice vytvářela tedy jen jeden díl velkého obrazu. Samotná tvorba byla zajímavá tím, že jsme všichni napjatě čekali, jak bude vypadat obraz, až jej složíme, jestli budou díly k sobě pasovat.. Dílo se nám podařilo dokončit, i když nastala distanční výuka. Povedlo se, co říkáte?

Mgr. Jana Chrásková – vyučující VV