Tři králové z II. A

Letošní tříkrálové koledování bylo trochu jiné. Kašpar, Melichar a Baltazar sice nemohli chodit po třídách, přesto se jejich hlas nesl školními chodbami a zpříjemnil tak den nejen paní učitelkám u notebooků, ale také paní uklízečkám a paní ekonomce.