Informace k ošetřovnému

Více zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Ministerstvo práce a sociálních věcí žádá rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude dokončen legislativní proces.

Na webových stránkách ČSSZ bude na konci příštího týdne zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Škola ho již nevydává ani nepotvrzuje.

V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.

I. Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o:

  • dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let)
  • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky.

II. Bude mít nárok OSVČ?

Ani v rámci jarních mimořádných opatření nevznikal OSVČ nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ), šlo o příspěvek v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Navrhovaná právní úprava ani teď s ošetřovným pro OSVČ ze systému nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ) nepočítá.

III. Střídání se v péči

Obdobně jako v jarních měsících bude podle navrhované právní úpravy možné se neomezeně střídat v péči o dítě pouze s jednou osobou a stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudete moci střídat v průběhu stejného dne.