HARMONOGRAM PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA II. POLOLETÍ 2019/2020 – II. STUPEŇ

Budou se moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin.

U těch žáků, kteří nedocházejí na konzultace, je nutné předložit čestné prohlášení!! 

(K dispozici ke stažení na webu školy či vytištěné ve škole.)

Rouška – v budově ano. 

Do školy nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. 

V případě deštivého počasí bude umožněno jít do tříd.

Předávání vysvědčení II. stupeň – 30. 6. 2020

6.A
8:30 – 9:30
atrium 
6.B
8:30 – 9:30
vchod do tělocvičen od Hrušky
7.A
8:30 – 9:30
školní hřiště
7.B
9:35 – 10:40
atrium 
8.A
9:35 – 10:40
vchod do tělocvičenod Hrušky
8.B
9:35 – 10:40
školní hřiště

Předávání vysvědčení 9. ročník – 29. 6. 2020

9.A
8:30 – 9:30
atrium 
9.B
8:30 – 9:30
vchod do tělocvičen od Hrušky
9.T
8:30 – 9:30
školní hřiště

30. 6. 2020 je pro 9. ročník vyhlášeno ředitelské volno

Do 29. 6. zůstávají pravidla pro školní skupiny docházející nyní do školy za účelem konzultací stejná jako doposud.