Informace k uzavírání klasifikace za II. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020 jsme připravili následující přehled, jak budou učitelé na naší škole uzavírat klasifikaci za II. pololetí.

I. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka budeme vycházet:

a) z podkladů, známek pro hodnocení získaných v II. pololetí v době, kdy má žák povinnost řádně docházet do školy, tedy od 1. 2. do 10. 3. 2020.

b) pouze podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku. Učitel může přihlédnout k tomu, zda a jak žák plnil zadané úkoly, přičemž se hodnotí:

– snaha žáků o pravidelnou práci
– samostatnost práce žáka
– aktivita žáka při komunikaci s vyučujícím

Přihlédnutí na základě výsledků distančního vzdělávání může mít pouze pozitivní charakter. U žáků, kteří se distančního vzdělávání aktivně neúčastnili, se hodnocení distančního vzdělávání nepoužije, neboť respektujeme individuální podmínky, jaké měl žák pro vzdělávání na dálku.

c) pouze podpůrně z hodnocení výsledků žáka za I. pololetí školního roku 2019/2020

II. Závěrečné hodnocení žáka za II. pol. může být stejné nebo lepší než hodnocení za první pololetí. Pokud vyučující navrhne za druhé pololetí známku horší, než kterou měl žák za první pololetí, projedná vyučující tuto skutečnost s vedením školy se zdůvodněním v termínu do 30. 5. 2020.

III. Pokud žák nemá za období, kdy ve druhém pololetí docházel do školy, žádnou známku, učitel ohodnotí druhé pololetí známkou stejnou, jakou žák obdržel za první pololetí.

IV. Absence žáků je započítávána pouze za období, kdy probíhala prezenční výuka, tedy do 10. 3. 2020.

V. Žákům bude vydáváno vysvědčení za II. pololetí, a to se známkami.

Vysvědčení budou připravena k vyzvednutí v období od 30. 6. do 10. 7. 2020 v kanceláři zástupkyně ředitelky školy.
Žákům I. stupně, kteří se budou účastnit prezenční formy výuky, bude vysvědčení předáno v daných skupinkách dne 30. 6. 2020.

Uvědomujeme si, že hodnocení za II. pololetí tohoto školního roku by Vám a Vašim dětem nemělo způsobovat ještě více stresu, neboť zdraví a klid jsou tím nejcennějším.

Děkujeme Vám za nasazení, se kterým svým dětem den co den pomáháte v učení.

Mgr. Jana Kaniová
ředitelka školy