Žáci tisknou na 3D tiskárně!

Žáci 6. a 9. tříd mají v rámci předmětu Technika a robotika nového pomocníka ve výuce. Škola v lednu zakoupila 3D tiskárnu ORIGINAL PRUSA I3 MK3S a plně tak žáci mohou využít možností moderní výuky a tvorby (nejen) v technických předmětech.

Žáci si v hodinách připravují již hotové modely k tisku a ti zkušenější žáci si modelují tisknutelné předměty pomocí software na přímo v počítači. Deváťáci si takto vymodelovali například dárečky pro učitele na rozloučenou…

Ukázka 3D výtvorů žáků bude možná před koncem školního roku. Věříme, že žákovské projekty budou zdařilé a nově získané dovednosti zužitkují v nové “robotické době”, do které vstupují.

Mgr. Jiří Hromada