Máme vítězku mezinárodní výtvarné soutěže

Dvanáctiletá Felicitas Výtisková ze ZŠ Šrámkova v Opavě se stala absolutní vítězkou mezinárodní výtvarné soutěže s názvem „Navrhni podobu Silesianky“. Soutěž byla uspořádána v rámci  projektu Stezka rozhleden Euroregionu Silesia.  Úkolem účastníků bylo ztvárnění představy, jak by mohla vypadat „Silesianka“, tzn. jakýsi „maskot“ stezky, která propojí všechny rozhledny a vyhlídková místa na území Euroregionu Silesia. Hlavními organizátory soutěže byli: – Euroregion Silesia – CZ se sídlem v Opavě,  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry se sídlem v polském Ratiboři. Do soutěže se zapojilo 230 dětí.  Felicitas se ve své práci inspirovala jednou z rozhleden patřících do projektu stezky- jednalo se o rozhlednu Šance v Jakubčovicích. Její návrh pak byl zpracován profesionální grafičkou Karolínou Mlčochovou  a slavnostně představen na předávání   ocenění v soutěži, které se konalo dne 20. 2. 2020 v multifunkční hale Gong v Ostravě.