Školení Emise – cvičení z fyziky

V úterý  25 11. 2019 navštívili naši Emisaři Slezské gymnázium, zde proběhlo školení v oblasti fyziky. Školení neslo název tlak a podtlak. Vyzkoušeli jsme si co je to vakuum, jak se v něm předměty pohybují, jak se šíří zvukové vlny a jak mohou být silné

Emisaři  10. 1. 2020