V. B poznává Život na venkově

V. B dnes navštívila velice zajímavý vzdělávací program Život na venkově ve Slezském zemském muzeu. A navíc ještě byli páťáci pochváleni za to, že už dlouho na exkurzi v muzeu neměli tak hodnou a snaživou třídu!