Nadané děti ve VIDA! science centru

Na začátku kalendářního roku, kdy žáci ještě užívali posledních dnů vánočních prázdnin, se vydal Klub nadaných dětí za doprovodu našich pedagogů do Brna navštívit Science centrum VIDA!

V páteční brzké ráno 3. ledna jsme se téměř v plném počtu osmnácti natěšených dětí a doprovodu sešli na vlakovém nádraží Opava-východ a přesně v 6:00 začala naše vzdělávací expedice. Bez potíží jsme se vlaky dopravili na hlavní nádraží v Brně a přesun „šalinou“ byl možná pro některé adrenalinovým zážitkem.

V 10 hodin jsme již měli ve VIDA! centru připravený výukový program s názvem Chytřejší než Holmes. Jedná se nejobsáhlejší výukový program, který obsahuje všechny přírodní vědy (Člověk a svět, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis a Matematika). Odehrává se přímo v expozici a žáci luští šifry na exponátech. Tím svádí k přemýšlení nad přírodními vědami a s tím i podporuje logické myšlení. Žáci se rozdělili do skupinek a přímo v areálu mezi exponáty řešili, luštili a zkoumali…

Po skončení programu s Holmesem jsme se přesunuli na divadelní science show MR. UCHO – v interaktivním představení se spolu s dalšími návštěvníky dozvěděli, jak vypadá zvuk a jak vzniká, zda jej můžeme cítit, co slyší dětské a dospělé ucho a mnoho dalšího… Děti se ochotně a s nadšením zapojovaly do prezentovaných pokusů.

Po krátkém obědě děti konečně dostaly možnost si zažít a prozkoumat všechny exponáty a atrakce. Celkem 5 hodin ve VIDA! centru nás bohatě naplnilo a také unavilo. Cestou domů jsme se (každý po svém) snažili vše vstřebat :-).

Již se těšíme na další podobně zajímavé zážitky!