Získali jsme sponzorský dar

Díky společnosti Model Obaly a. s. mají naši žáci dostatek materiálu pro výtvarné a další kreativní činnosti. Získali jsme obalové role papíru a řezané papírové čtvrtky. V technických oborech pak žáci využijí dřevěné palety a paletky.

Děkujeme.