Klub nadaných dětí startuje v říjnu

Ve spolupráci s Mensou ČR opět realizujeme na naší škole Klub nadaných dětí. Naším cílem je vyhledávat nadání jednotlivých žáků a záměrným působením toto nadání maximálně rozvíjet jak ve výuce, tak i při zájmové činnosti.

Pokud máte nadané dítě, které má zájem Klub navštěvovat, kontaktujte nás.

Pro více informací >> https://skola-opava.cz/projekty/klub-nadanych-deti-mensa/