Muzikál NOTY

Děti z 2. B měly před Vánocemi napilno, protože připravovaly několik vystoupení pro kamarády, rodiče a přátele školy. Kluci a holky si rozdělili role, nacvičiti texty, nové písničky a tancování, to spojili do příběhu „Jak se noty ztratily“ a navštívili kamarády v mateřských školách na Mnišské a Šrámkově ulici. V programu nechyběly také akrobatické a taneční skladby, společné tancování s dětmi ani hádanky.

Celý program děti předvedly i spolužákům ve škole. Své závěrečné vystoupení věnovaly děti rodičům, kdy na vánoční besídce už po sedmé zahrály své divadlo, zatancovaly, předaly vlastnoručně vyrobené dárky. Na besídce nechyběla ani ochutnávka cukroví.

Daniela Kurečková