Emisaři jako konstruktéři jednoduchých letadel

Dne 12. 12. si naši Emisaři vyzkoušeli být konstruktéry jednoduchých letadel.

Na školení z fyziky si na Slezském gymnáziu vyzkoušeli tvarovat a modelovat jednoduché létací stroje a ovládat je. Letadélka jsme si pak mohli odnést do školy a dále je vylepšovat. Byla to skvělá a poučná předvánoční zábava.

Ekotým 12. 12. 2018