Klub nadaných dětí na exkurzi v Cukrovaru

Základní Škola Opava, Šrámkova 4, p.o. založila ve spolupráci s organizací Mensa ČR v tomto školním roce 2018/2019 Klub nadaných dětí.

Cílem klubu je rozšířit rozvoj zvídavých a nadaných dětí, zvýšit motivaci a inspirovat talentované žáky napříč všemi ročníky.

První setkání nadaných dětí bylo zaměřeno na vědu a experimenty – žáci pozorovali drobný hmyz, strukturu látek pod mikroskopem a prováděli jednoduché chemické pokusy. V dalším setkání se děti zabývali logickými úlohami a vyzkoušeli si deskové hry pro rozvoj logiky. Letošní kalendářní rok Klub zakončil exkurzí v právě vrcholící kampaní zpracování cukrové řepy v Moravskoslezských cukrovarech a.s. – závod v Opavě-Vávrovicích, kde se děti dozvěděly o kompletním procesu zpracování cukrové řepy se závěrečnou ochutnávkou “bílého zlata” krystalizovaného cukru.

V dalších setkáních se žáci mohou těšit na různorodé aktivity při rozvoji svých schopností a dovedností, společně navštívíme další zajímavá místa (například Pevnost poznání v Olomouci, Svět techniky v Ostravě a další).

Klub nadaných dětí se schází 1 krát za 14 dní. Zaměření je zejména na rozvoj logického myšlení, deskové hry, 3D tisk a modelování, exkurze, přednášky a besedy, kvízy, šifry, logické hádanky a základy programování – vše především zábavnou formou.

Nadaným žákům se v Klubu věnují Adriana Vyhlídalová a Mgr. Jiří Hromada.