Charitativní sbírka pro PESOS o.p.s.

Žákovský Parlament uspořádal tradiční charitativní sbírku na sdružení PESOS, které pomáhá psím útulkům.

Vybralo se 775 Kč.

Děkujeme.
Eva Halfarová